Kročka & Partners

Kročka & Partners

Klientku sme zaradili medzi známych odborníkov

Kročka & Partners

Klientku sme zaradili medzi známych odborníkov

JUDr. Katarína Kročková je špecialistkou na ochranu osobných údajov a bezpečnosť na internete. Špeciálnu pozornosť venuje ochrane a správaniu sa detí v online svete. Na túto tému aj prednáša na základných školách a učí deti, ako sa na internete správať. Je zakladateľkou a riaditeľkou Kročka & Partners, poradenskej agentúry v oblasti GDPR, pracovného a obchodného práva.

Zviditeľnenie odborníka

Katarína nás oslovila so zadaním zviditeľniť jej osobnú značku ako odborníka na ochranu osobných údajov. Sekundárnym cieľom bolo aj edukovať o potrebe GDPR. Keď sa Katarína začala profilovať ako známy a vyhľadávaný expert, pribrali sme do komunikácie jej osobnej značky aj veľmi dôležitú tému ochrany a bezpečnosti detí na internete.

Čo sa nám podarilo dosiahnuť?

Kataríne Kročkovej sa staráme o osobnú značku a jej profilovanie v médiách už tretí rok. Dobre cielenými rozhovormi a článkami sa nám ju podarilo zaradiť medzi odborníkov, na ktorých sa obracajú slovenskí a českí novinári s otázkami z oblasti GDPR a bezpečností detí v online prostredí. Stala sa tiež častým spíkrom na medzinárodných konferenciách.

To, že sme zviditeľnili Kataríninu osobnú značku v médiách, dokazuje nielen spätná väzba jej kolegov a odborníkov z oblasti, v ktorej pôsobí, ale najmä spontánna publicita a reakcie stálych či potenciálnych klientov jej poradenskej spoločnosti.

_

GALÉRIA VYBRANÝCH REFERENCIÍ