• Radi by ste sa zviditeľnili a stali sa známym odborníkom na trhu?
  • Hľadáte spôsob prezentácie a komunikácie, ktorý vám sadne?
  • Radi by ste prirodzene oslovili potenciálnych klientov a zákazníkov?
  • Máte vášeň pre svoju profesiu a chcete sa odlíšiť od konkurencie?

Osobná značka je vašou súčasťou. You are PR. Jej budovanie je stabilnou investíciou do budúcnosti. Ak osobná značka vychádza z vášho autentického „ja“, je uveriteľná aj pre vašich klientov. To vzbudzuje prirodzenú dôveru vo vašu odbornosť a buduje vašu pozitívnu reputáciu. V You are PR vám pomôžeme s nastavením, budovaním a medializáciou osobnej značky. Nielenže sa v komunikácii budete cítiť dobre, ale bude vás aj vidieť a počuť a stanete sa známym odborníkom na trhu.

Lucia Pekaríková
Managing Director
_

ZO ZÁKULISIA YOU ARE PR

Kto stojí za značkou You are PR?

„V oblasti marketingovej komunikácie sa profesionálne pohybujem 16 rokov a rovnako dlhý čas sa venujem aj personálnemu PR. 11 rokov vediem komunikačnú agentúru KOMUNIKA, pod hlavičkou ktorej som sa rozhodla otvoriť špeciálne oddelenie venujúce sa iba personálnemu PR – YOU ARE PR. V priebehu mojej profesionálnej kariéry som pomohla úspešne vybudovať osobné značky mnohým klientom. Za roky spoluprác som našla unikátny spôsob, akým s klientami pracujem a viem im pomôcť vybudovať silný personálny brand. Výsledkom je autentická, prirodzená a stabilná komunikácia, v ktorej sa klient cíti dobre a prináša výsledky, pretože jej rozumejú obe strany – klient a aj jeho potenciálni zákazníci.“

_

STE V DOBRÝCH RUKÁCH

Pri vytváraní osobnej značky pracujeme s vašou odbornosťou a skúsenosťami, ktoré kombinujeme so silnými stránkami vašej osobnosti. S tímom identifikujeme smer komunikácie, ktorá vám prinesie očakávané výsledky a nástroje komunikácie, na ktoré by ste sa mali zamerať.

Spolu nastavíme stratégiu budovania osobnej značky, ktorú budete vedieť prakticky využiť pri komunikácii v tradičných médiách, na sociálnych sieťach a pri prezentácii vašej osobnej značky kdekoľvek a kedykoľvek.

Lucia Pekaríková
Managing Director
_

MAGAZÍN STRATÉGIE, príloha PR AGENTÚRY 2022

Aké výzvy alebo zmeny čakajú Vašu agentúru v tomto roku? Na čo sa chcete zamerať?

„Najväčšou výzvou a zároveň radosťou tohto roka je zviditeľnenie personálneho PR, teda budovania osobnej značky profesionálov a tvárí firiem cez stabilnú PR komunikáciu. Personálne PR je najprirodzenejšou formou komunikácie. Dokáže vzbudiť veľkú dôveru a omnoho rýchlejšie stotožnenie sa s témou a následne so značkou, produktom či službou. V tomto prípade sa totiž komunikácia odohráva medzi ľuďmi – expertom a zákazníkom. V personálnom PR máme výborné referencie a podarilo sa nám vybudovať fungujúce osobné značky profesionálov ruku v ruke so zviditeľnením ich podnikania alebo firmy.“

_

S NAŠIMI KLIENTMI SPOLUPRACUJEME DVOMA SPÔSOBMI:

  • PUBLIC RELATIONSKomplexné zastrešenie budovania osobnej značky od stratégie až po mediálne výstupy v relevantných médiách. Klientom pomáhame aj so sociálnymi médiami a s prípravou a mediálnym tréningom pred interview v médiách.
  • MENTORINGPo príprave stratégie sprevádzame klienta pri propagácii svojej osobnej značky, vyhodnocujeme už vykonané aktivity a plánujeme spolu ďalšie kroky, ktoré klient následne aplikuje do praxe. Na pravidelných stretnutiach posúvame osobnú značku vpred. Klient tak získa nielen unikátne know-how, ako svoju osobnú značku uchopiť, zároveň sa tiež učí, ako s ňou efektívne pracovať.

Klienti si pri budovaní osobnej značky často dávajú zbytočné prekážky.
S AKÝMI PROBLÉMAMI PRICHÁDZA VÄČŠINA Z NICH NA PRVÉ STRETNUTIE?

„Vyšlo o mne a mojom projekte niekoľko rozhovorov, ale nič to neprinieslo. Pridávam posty na sociálnych sieťach, ale nevidím očakávané výsledky.“

Naša rada znie: dajte o sebe vedieť tým správnym spôsobom. To je veľmi dôležité. Nekoordinované články alebo živelne publikované statusy na sociálnych sieťach nemusia priniesť očakávané výsledky a vaše úsilie a investovaná energia vyjdú navnivoč. Vieme vám s tým pomôcť.
Sme tu na to, aby sme vašu značku posunuli ďalej a pomohli vám zaradiť sa medzi verejne známych odborníkov v oblasti, v ktorej pracujete alebo podnikáte.

„Nemám pre komunikáciu s médiami / sebaprezentáciu ideálny vzhľad.“

Toto je jedna z najčastejších obáv, s ktorými klienti za nami prichádzajú. Okrem toho, že sa klienti často podceňujú, budovanie osobnej značky a prezentácia expertov v médiách, tradičných i sociálnych, nemá so vzhľadom nič spoločné. Chceme predsa komunikovať váš profesionálny profil.
Dôležitá je orientácia v téme, odbornosť, skúsenosti a vášeň pre profesiu, ktorá vás živí. A to je dôležité aj pre vašich potenciálnych zákazníkov.

 „Mám svoju prácu rada/rád, ale nemám o nej čo povedať.“

K tejto obave sa vzťahuje jednoduchá pravda a rada zároveň:
Ak máte vedomosti podkuté skúsenosťami, vždy máte čo povedať.

  • Prečo ste sa rozhodli pre vašu profesiu?
  • Aké mýty kolujú o segmente, v ktorom pracujete?
  • S akými problémami sa na vás najčastejšie vaši klienti obracajú?

Vidíte? Už sme našli 3 oblasti, o ktorých by ste vedeli rozprávať.
A my vám pomôžeme, aby ste o nich povedali spôsobom, ktorému budú vaši potenciálni zákazníci rozumieť.